Az Mz Club Hungary túraszervezési és közlekedési szabályzata

 

Szerepek

 

Túravezető – A túravezető feladata a túrán részt vevő motorosok végig vezetése az útvonalon. A sorban mindig legelől halad, meghatározza a sebességet, irányítja a segítőket. Az összes feladatot ellátó motoros és a résztvevők kötelesek a túravezető instrukciói szerint közlekedni, még akkor is, ha azok ellentétesek ezen szabályzat valamely pontjával (Kivéve a KRESZ szabályaival és a biztonságos közlekedésre vonatkozó szabályokkal).

 

Segítő, forgalom irányító – A túravezetőt segítő motorosok. Elsődleges feladatuk a kereszteződéseken a gyors és biztonságos áthaladás biztosítása és a közúton haladó egyéb járművek figyelmeztetése. Személyüket a túravezető határozza meg!

 

Záró motoros – A sor legvégén haladó, túra útvonalat jól ismerő motoros. Feladata a csapattól leszakadó túrázók segítése, megállókhoz vezetése. Személyét a túravezető határozza meg!

 

Egyéb, feladatot ellátó motoros(ok) – A túráról videó felvételeket, fényképeket készítő vagy a túravezető által meghatározott egyéb feladatokat ellátó motoros. Bizonyos esetekben rájuk nem vonatkoznak ezen szabályzat bizonyos pontjai (csapatban motorozás). Személyüket a túravezető határozza meg!

 

Résztvevők – Minden egyéb, fent nem említett motoros.

 

Jelentkezés, túrázás, csapatban motorozás; a résztvevők kötelességei

 

A meghirdetett túrára jelentkezni az mzclubhungary.com oldal fórumán lehet (az adott túra topic-ja alatt). A túrával kapcsolatos és a jelentkezéshez szükséges információk az első hozzászólásban láthatók.

 

A túrán való részvétel feltétele a fórumban történő előzetes jelentkezés (a kiírt határidőn belül). Egyéb jelentkezési módok (privát üzenet, facebook stb. nem számítanak hivatalos jelentkezésnek. Azok számára, akik nem a megadott módon jelentkeznek, a szállás, étkezési és egyé lehetőségek nem biztosítottak.

A túrával kapcsolatban a fórumban kérdezzetek és ne telefonon! A telefonos elérést csak akkor használjátok, ha a fórumban már nem elérhető a szervező (nagyon sürgős, elindult a túrára vagy már a helyszínen van). Ha tudod hogy mégsem jössz a túrára és elfelejtettél lejelentkezni, akkor egy sms-sel vagy egy rövid telefonhívással jelezd ezt a túravezetőnek!

A túravezetőknek lehetősége van foglalót vagy előleget kérnie a túra előtt. Ezeket a túravezetőknek minden esetben jeleznie kell a fórumban.

 

A találkozó helyszínére úgy érkezz, hogy (közel) teli legyen a tankod, vagy ha a találkozó benzinkúton van, akkor ott tankold teli a motorod. Elvárt a pontos érkezés!

 

Mindenki köteles figyelni a túrán résztvevőkre. A túrán olyan motorral szabad csak részt venni, amely megfelel a közúti közlekedés feltételeinek és megfelelő műszaki állapotban van. A motorkerékpárt vezetőnek rendelkeznie kell a szükséges jogosítvánnyal és vezetésre alkalmas állapotban kell lennie.

 

A túraszervezők jelezhetik igényüket csoportos belépők (pl: múzeum, kisvasút vagy külföldi mz klubbos vendég stb.) anyagi költségeinek teljes vagy részleges támogatását kérheti az elnökségtől.

 

Mindenkinek kötelessége a túravezető utasításait követni. A túravezetőt megelőzni tilos!

 

A túrán a következő sorrendet célszerű tartani, ettől eltérni csak a túravezető engedélyével lehet!

1. túravezető

2. segítők

3. kis teljesítményű motorral túrázók (jellemzően 125-150 cm3-es MZ-k), valamint kellő rutinnal nem rendelkezők

5. nagyobb teljesítményű motorral túrázók (250-es vagy nagyobb MZ-k)

6. „OFF motorosok” = 150 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú, nem MZ gyártmányú motorok

7. záró motoros

 

A csapat cikk-cakk alakzatban, a sávon belül 2 sorban közlekedik. Ha az úttest állapota ezt nem engedi meg, akkor egy sorban, egymás mögött kell haladni. Figyelni kell a megfelelő követési távolság tartására!

alakzat

 

Fontos, hogy nem szabad felzárkózni az előttünk motorozó mellé! Konvojban haladásnál biztosnak kell lenni abban, hogy soha senki ne haladjon egymás mellett.

 

Törekedni kell az egyenletes sebességgel haladásra, kerülni kell a hirtelen gyorsításokat / lassításokat.

 

Mindenkinek kötelessége a visszapillantó tükrét használni. Ha valaki azt tapasztalja, hogy a mögötte haladó lemarad (nem bírja tartani a tempót), akkor a sebességét mérsékelnie kell. Tehát a sebességet a mögöttünk haladóhoz, nem pedig az előttünk haladóhoz kell igazítani.

 

Ha valaki úgy érzi, hogy a túra tempóját nem tudja tartani, álljon meg és várja meg a záró motorost, aki segít megoldani a problémát.

 

A sor végéről előre haladó segítők időben észlelését is segíti a visszapillantó tükör használata.

A segítők előre haladását biztosítani kell (lehúzódással).

 

Ha valaki műszaki hiba vagy egyéb ok miatt félreállni kényszerül, akkor segítséget a záró motorostól/segítőktől kaphat. A csapat ekkor tovább halad a következő állomásig!

 

A túra során mindig legyen nálad ivóvíz, némi ennivaló és készpénz. Minden, a túrán résztvevő motornak rendelkeznie kell (nem lejárt szavatosságú)  elsősegély felszereléssel. A 2T olajról se feledkezz meg!

 

 

A túravezető és segítőinek feladatai

 

A túravezetőknek célszerű az útvonalról mindenkinek írásos anyagot adni, melyen legyenek feltüntetve a pihenő és tankoló helyek, a találkozási pontok, fontosabb telefonszámok, címek. A vezető a túra elején tartson egy rövid eligazítást, ismertesse meg a szabályokat, fontos tudnivalókat és az útvonalat a résztvevőkkel. Célszerű ezen szabályzatból is egy kinyomtatott példányt átadni a résztvevőknek.

 

A haladás során a túravezető a KRESZ előírásainak betartása mellett olyan sebességet kell diktáljon, hogy a mögötte motorozók azt szabálysértés elkövetése nélkül is tartani tudják, valamint vegye figyelembe az esetleges igényeket, kisebb teljesítményű motorok lehetőségeit!

Abban az esetben, ha valaki úgy közlekedik, hogy azzal saját vagy mások életét, testi épségét veszélyezteti, a túravezető utasításait nem tartja be, azonnal álljon meg, és a személyt szólítsa fel, hogy távozzon a csoportból!

 

Ha a résztvevők száma indokolja a csapatot több részre lehet osztani. Ekkor minden csoport részére egy vezetőt kell kijelölni (aki ismeri az útvonalat).

 

A túravezető felelős az off-motorosokkal (nem MZ típusú motorral érkezők) kordában tartásáért:

– a túra jelentkezési táblázatban külön oszlopban minden jelentkezőnek jeleznie kell, ha nem MZ-vel érkezik

– az off-motorosok a teljes létszám 20%-át nem haladhatják meg a menetoszlopban

– off-motorosok csak a sor végén haladhatnak, aki nem tartja be a rendelkezést, arra figyelmezteti a túra alatt

– jelentkezési sorrend dönt arról, ki nem fér már be a 20%-os keretbe.

A cél az MZ klub fenntartása azáltal, hogy a tagok MZ típusú motorral jelenjenek meg az MZ túrákon és ezzel képviseljék a márkát és a klubot. 

 

A parkolásoknál a vezetőnek lehetőleg a parkolóhely végén, vagy elején kell megállnia a tovább indulás irányának függvényében és utasítani a csapattársakat a rendezett parkolásra, hogy se egymást, se a többi közlekedőt ne zavarjuk.

 

Minden látnivalónál a megállás pillanatában ki kell hirdetni az indulási időpontot, amit a hitelesség kedvéért be is kell tartani.

 

A csapat elindulásánál a túravezető csak a záró motoros jelzésére indulhat el, elkerülve azt, hogy valakit otthagyjunk. Tervezett tankolásokat kell  beiktatni, elkerülve ezzel a felesleges megállásokat. Előre meg kell határozni helyeket, ahol evésre, ivásra van lehetőség és mosdó is található.

 

A segítők feladata a túravezető támogatása. A túravezető utasításait követni kell. A túra elején a feladatokról és szerepekről egyeztetni szükséges (jelzések, nagyobb kereszteződésekben teendők, veszélyek stb.). A feladata olyan személyeket kell kijelölni, aki kellő közúti rutinnal rendelkezik.

 

A záró motoros feladata a csoporttól lemaradt motorosok támogatása, továbbvezetése, valamint a műszaki vagy egyéb probléma miatt félreállt motorosok segítése. Személyét ennek megfelelően kell kijelölni.

 

A kiemelt szerepekkel rendelkező motorosoknak láthatósági mellény viselése kötelező! Ez lehetőleg az általánosan használt sárga színtől eltérő legyen, hogy a túravezetőt segítse.

 

 

Egyéb rendelkezések

 

2018 március – a Club vezetősége vagy a túraszervező eltilthatja a közösségben motorozától azt a személyt, aki nincs járművezetésre alkalmas állapotban. Az alkoholos befolyásoltságot a fent említett személyek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés megtagadása ugyanúgy eltiltással jár, mint egy pozitív eredmény.